[1]
A. V. Bonatto, « 364 pp»., Olivar, vol. 7, n.º 7, abr. 2006.