Puigdengolas, J. (2021). Lector in ffabla. Estructuras del Setenario de Alfonso X el Sabio (I). Olivar, 21(34), e104. https://doi.org/10.24215/18524478e104